Beperkte maatregelen woningmarkt 2015

19-09-2014

Afgelopen dinsdag (Prinsjesdag) heeft het kabinet de voornemens voor 2015 bekend gemaakt. Er is geen plan voor een totale herziening van de woningmarkt. De reeds ingezette lijn zal worden gevolgd. Zo zijn de belangrijkste maatregelen:
  • De aftrekbaarheid van een restschuld wordt 15 jaar (was 10 jaar)
  • De verhuisregeling (rente aftrek) wordt permanent en verlengd (naar drie jaar)
  • De loan-to-value neemt verder af naar 103 %
  • NHG wordt verlaagd naar € 245.000
  • Hypotheekrente aftrekbaarheid in de hoogste belastingschaal gaat 0,5 % omlaag naar 51 %
  • Er komt een nieuw energielabel
  • Het lage BTW-tarief voor arbeid bij verbouwing en renovatie blijft tot 1 juli 2015 van toepassing

Recent bekeken