Te koop: Wijhendaalseweg 3C, 8131 DJ Wijhe
Type object Bouwgrond
Perceeloppervlakte 2.660 m²
€ 210.000,- k.k.

Algemeen

Maak uw droom werkelijkheid.

Aan een zeer rustig straat nabij het centrum van Wijhe ligt dit zeer ruime bouwkavel van 2660 m2. Het bestemmingsplan staat een vrijstaande woning toe met 70m2 aan bijgebouwen. De Wijhendaalseweg is een geliefde straat waar slechts sporadisch een kans ontstaat om hier te wonen.

Het bouwblok heeft een breedte van 7,5 meter en een diepte van 15 meter hierbinnen die... Meer informatie
  • Kenmerken
    Alle kenmerken
    Type object Bouwgrond
    Status Verkocht onder voorbehoud
    Aangeboden sinds Maandag 25 juni 2018

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 00315
Vraagprijs € 210.000,- k.k.
Status Verkocht onder voorbehoud
Aanvaarding Direct
Aangeboden sinds Maandag 25 juni 2018
Laatste wijziging Donderdag 28 juni 2018
Bouw
Type object Bouwgrond
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 2.660 m²

Omschrijving

Maak uw droom werkelijkheid.

Aan een zeer rustig straat nabij het centrum van Wijhe ligt dit zeer ruime bouwkavel van 2660 m2. Het bestemmingsplan staat een vrijstaande woning toe met 70m2 aan bijgebouwen. De Wijhendaalseweg is een geliefde straat waar slechts sporadisch een kans ontstaat om hier te wonen.

Het bouwblok heeft een breedte van 7,5 meter en een diepte van 15 meter hierbinnen dient het woonhuis te worden gerealiseerd. Naast het woonhuis is een garage mogelijk met een breedte van circa 3 meter tegen de kavelgrens aan de linkerzijde. Aan de rechterzijde van de woning is de bestemming tuin en hier mag dus geen bebouwing plaatsvinden.

Citaat bestemmingsplan:

Op het perceel wordt een nieuwe woning gebouwd. Hierbij is het van belang dat er goed rekening wordt gehouden met het karakteristieke beeld van de Wijhendaalseweg. Voor deze omgeving geldt dat het karakteristieke beeld van de straat, met daarin vrijstaande woningen uit verschillende bouwjaren en in verschillende bouwstijlen, behouden blijft en zo mogelijk wordt versterkt.

Het karakter van de nieuw te bouwen woning wordt daarom afgestemd op de karakteristiek van de Wijhendaalseweg. Omdat het gaat om een vrijstaande woning, draagt de woning goed bij aan het beeld van de Wijhendaalseweg. Hierbij is het belangrijk dat de bouw van de woning in de voorgevelrooilijn van de Wijhendaalseweg wordt gebouwd. De woning komt daarmee in de lijn van de nabijgelegen woningen te staan, dus op een afstand van circa 10 meter vanaf de rand van de weg. Door het toevoegen van een woning wordt de voorgevelrooilijn versterkt.

Het perceel heeft voldoende breedte om een vrijstaande woning te kunnen plaatsen. Realisatie van de woning doet, gelet op het gesloten karakter van de bebouwing aan de westzijde van de Wijhendaalseweg, geen afbreuk aan het karakteristieke beeld van het gebied.

Omdat de woning 10 meter vanaf de weg komt te liggen ontstaat er ruimte voor een voortuin en een oprit naar de garage. Het overwegende beeld aan de Wijhendaalseweg betreft woningen met een dergelijke grote voortuin met oprit. De nieuw te bouwen woning is goed in dit beeld in te passen.

Wonen

De nieuwe woning is bestemd als ‘Wonen’. De nieuwe woning moet binnen het bouwvlak worden gebouwd. De maatvoering van de woning is op de verbeelding weergegeven. Bij de woning zijn aan- en uitbouwen, bijgebouwen en carports toegestaan. De woning mag tevens gebruikt worden voor een aan-huis-verbonden-beroep.

Tuin

Het terrein voor en ten noorden van de woning krijgen een bestemming ‘Tuin’. Hierdoor zijn hier geen aan- en uitbouwen en bijgebouwen toegestaan, vergunningsvrije mogelijkheden daargelaten. Wel is het mogelijk om in deze bestemming een erker voor de woning te realiseren.

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

wonen in woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan huis verbonden beroep;

met daarbijbehorende:

tuinen en erven;
parkeervoorzieningen.
gebouwen;
andere-bouwwerken,

4.2 Bouwregels
4.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
de breedte van een hoofdgebouw mag niet minder dan 5,00 m bedragen;
de afstand van de vrijstaande zijde van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder dan 3,00 m bedragen;
de goothoogte van een hoofdgebouw mogen niet meer bedragen dan de in de aanduiding "maximale goothoogte (m)" aangegeven goothoogte;
de dakhelling van een hoofdgebouw mag niet minder dan 25° en niet meer dan 60° bedragen.

4.2.2 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en carports

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en carports gelden de volgende regels:

de afstand van een aan- en uitbouw of bijgebouw tot de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan mag 0,00 m bedragen en – indien voorzien van een kap – niet minder dan 2,00 m;
de afstand van een aanbouw, uitbouw of bijgebouw tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder dan 1,00 m bedragen, tenzij in de perceelgrens wordt gebouwd;
de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 70 m2 bij een vrijstaand woonhuis, met inachtneming van de volgende regels:
de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van het achter de voorgevel van het woonhuis en het verlengde daarvan gelegen bouwperceel;
in afwijking van het bepaalde onder 1 mag de gezamenlijke oppervlakte meer bedragen dan 50%, mits de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen niet meer bedraagt dan 20 m2;
bij de berekening van de gezamenlijke oppervlakte wordt de oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen voor zover gelegen binnen het bouwvlak tussen het verlengde van de zijgevels van het hoofdgebouw niet meegerekend;
de goothoogte van een aan- en uitbouw of een aangebouwd bijgebouw mag niet meer dan 3,00 m bedragen, met dien verstande dat de goothoogte mag worden verhoogd tot ten hoogste de bouwhoogte van de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw;
de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw mag niet meer dan 3,00 m bedragen;
de bouwhoogte van een vrijstaand bijgebouw mag niet meer dan 5,00 m bedragen.

4.2.3 Andere-bouwwerken

Voor het bouwen van andere-bouwwerken gelden de volgende regels:

de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag, indien zij vóór de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van een gebouw en het verlengde daarvan worden opgericht, niet meer dan 1,00 m bedragen;
in andere gevallen mag de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer dan 2,00 m bedragen;
de bouwhoogte van overige andere-bouwwerken mag niet meer dan 6,00 m bedragen.

4.3 Afwijken van de bouwregels
4.3.1 Bevoegdheid

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

het bepaalde in 4.2.1 onder d en e in die zin dat een hoofdgebouw (al dan niet gedeeltelijk) wordt voorzien van afwijkende dakvormen dan wel een plat dak;
het bepaalde in 4.2.2 onder a in die zin dat de afstand 1 m voor de voorgevel van het hoofdgebouw komt te liggen ten behoeve van een luifel met een maximale bouwhoogte van 3 m;
het bepaalde in 4.2.2 onder d in die zin dat een hogere goothoogte wordt toegestaan, met dien verstande dat dit geldt voor één zijde van het bijgebouw gelegen naast of grenzend aan het hoofdgebouw tot de maximale goothoogte van het hoofdgebouw zoals bepaald in 4.2.1 onder f;
het bepaalde in 4.2.2 onder d, e en f in die zin dat een bijgebouw (al dan niet gedeeltelijk) wordt voorzien van afwijkende dakvormen, met dien verstande dat deze regel enkel toepassing vindt in combinatie met het bepaalde in 4.3.1onder a.

4.3.2 Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

de woonsituatie;
de verkeersveiligheid;
de sociale veiligheid;
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Recent bekeken