Aankoop

Of u nu voor de eerste keer een huis koopt of dat u min of meer ervaren bent, tijdens het kopen van een woning komen er veel zaken op u af. U moet in korte tijd grote en belangrijke beslissingen nemen. Professionele kennis van zaken is daarom van groot belang en voorkomt veel gemaakte fouten zoals:

 • een te hoge aankoopprijs
 • verborgen gebreken
 • fouten in de juridische procedure
 • geen of verkeerde ontbindende voorwaarden
 • te hoge bijkomende kosten (o.a. notaris- en taxatiekosten)

Indien u zelf alles doet geeft een aankoop taxatie een zeker gevoel en koopt u met een geruster hart. Het kopen en verkopen van een woning is een complex verhaal met vooral veel gevolgen voor de koper. Naast de positieve gevolgen worden de negatieve gevolgen pas zichtbaar nadat de koop zich heeft voltrokken. De positieve gevolgen kan en wil ik niet beïnvloeden maar de negatieve gevolgen kunt u voorkomen door een aankoopmakelaar in te schakelen. De makelaar van de verkopende partij is er niet om uw belangen te behartigen. Hij wil u zoveel mogelijk geld laten betalen voor uw droomhuis. De verkoper is tenslotte zijn opdrachtgever. Is het dan niet logisch - en financieel verstandig - om u ook te laten bijstaan door een makelaar die opkomt voor uw belangen! Het is immers een van de belangrijkste beslissingen van uw leven.

Wat kan DW Makelaardij voor u betekenen?

Wij kunnen u onafhankelijk en optimaal adviseren met de aankoop van een woning, appartement, winkel, bedrijfsruimte, studentenhuis, beleggingspand of andere onroerende zaken. Klik op een van de volgende mogelijkheden voor meer informatie en tarieven:

 • aankoop taxatie vanaf € 477,95,- inclusief BTW
 • aankoop totaal € 961,95,- inclusief BTW

Aankoop Taxatie

Bijna iedere woning die aangekocht en vervolgens gefinancierd wordt, moet getaxeerd worden voor de bank waar u de hypotheek gaat sluiten. Helaas gebeurd dit vaak achteraf nadat de woning definitief is aangekocht en er niets meer veranderd kan worden omdat het voorlopige koopcontract definitief is. U zit dan vervolgens met de gebakken peren. Enkele voorbeelden uit de praktijk hiervan zijn: te duur gekocht, bouwkundige gebreken, vervuilde grond, een bestemmingsplan die toelaat dat ze tegenover uw aanstaande woning een flat gaan bouwen van 10 hoog etc. Om deze problemen te voorkomen is het verstandig om DW Makelaardij na de eerste bezichtiging in te schakelen als je bijna zeker weet dat u de woning wil gaan kopen.

Onze makelaar geeft u tijdens/na de tweede bezichtiging namelijk een inzicht in de reële waarde, de bouwkundige staat, de privaat- en publiekrechtelijke aspecten van de aan te kopen woning en tips inzake onderhandeling. U ontvangt tevens een taxatierapport wat u later kunt gebruiken voor uw financiering. De afwikkeling en de onderhandeling met de verkoper of verkopende makelaar moet u zelf doen maar dan bent u inmiddels wel goed geïnformeerd.

De aankoop taxatie is een verstandige keuze. Een taxatie heeft u toch nodig, alleen doet het u het nu voor het tekenen van de koopovereenkomst.

Dus kortom voldoende reden om DW Makelaardij in te schakelen. U kunt dan namelijk in uw beslissing om de woning al dan niet te kopen, de mening en ervaring van een professional meenemen. Hierdoor staat u sterker in de onderhandeling.

De kosten hiervan bedragen € 477,95 inclusief BTW. (voor woningen tot € 400.000,-)

Wat houdt de aankooptaxatie in:

 • maken van een afspraak met verkoper of verkopend makelaar
 • samen met u de woning bezichtigen
 • visueel beoordelen van de bouwkundige staat
 • het wijzen op de voor- en nadelen m.b.t. locatie, buren, ligging etc.
 • onderzoek van erfdienstbaarheden, bodemgegevens, bestemmingsplannen en vereniging van eigenaren
 • waarde van het object vaststellen, advies m.b.t. het openingsbod en de onderhandelingsstrategie
 • opstellen taxatierapport

Aankoop Totaal

De makelaar van DW makelaardij maakt, in overleg met u, een afspraak met de verkoper of verkopende makelaar voor een tweede bezichtiging. Tijdens/na deze bezichtiging wijzen wij u op de aspecten van de woning en geven zonodig adviezen. Indien u verder tot koop wilt overgaan gaan wij, in overleg met u, de onderhandelingen voeren. Hierbij rekening houdend met nagenoeg alle bijkomende aspecten. Na de succesvolle onderhandeling nemen wij de koopakte met u door.

De kosten hiervan bedragen € 961,95 inclusief BTW.

Wat houdt aankoop totaal in:

 • maken van een afspraak met verkoper of verkopend makelaar
 • samen met u de woning bezichtigen
 • regelen van een optie
 • visueel beoordelen van de bouwkundige staat
 • tijdens en na de bezichtiging wijzen wij u op de gebreken, staat van onderhoud, voor en nadelen m.b.t. locatie / ligging etc.
 • onderzoek van erfdienstbaarheden, bodemgegevens, bestemmingsplannen en vereniging van eigenaren
 • waarde van het object vaststellen en het openingsbod bepalen
 • het voeren van de onderhandeling
 • ontbindingsvoorwaarden vaststellen
 • controleren en toelichten van de koopakte en de roerende zaken lijst
 • controleren en toelichten van de notariële akte