Taxatie

Bij het kopen en financieren van een huis zijn veel partijen in het spel. Op de eerste plaats natuurlijk de koper en de verkoper. Maar ook de bank, de belastingdienst en verzekeringsmaatschappijen. In geval van een echtscheiding kan een taxatie ook van belang zijn. Allemaal willen ze weten wat de waarde de woning is.

Er zijn twee soorten taxatierapporten, gevalideerd en niet gevalideerd. Een gevalideerd rapport wordt door elke geldverstrekker erkent en kunt u dus gebruiken voor uw financiering. DW Makelaardij laat haar taxatierapporten valideren bij het NWWI, dit is een instituut met kwaliteitswaarborg. De kosten voor een gevalideerd rapport zijn € 475,-.

DW Makelaardij hanteert toeslagen voor appartementen, nieuwbouw, erfpacht, verbouw taxatie, speciale eisen of eventueel een spoedtaxaties. De tarieven zijn inclusief kadastrale kosten en BTW.

DW Makelaardij verricht ongeveer 500 taxaties per jaar voor diverse opdrachtgevers.

Neem contact met ons op voor een taxatie aanvraag.

Neem contact op


Wat is een gevalideerd (NWWI)taxatierapport?

Om een hypotheek voor een huis aan te kunnen vragen, moet je het laten taxeren. Zonder taxatierapport kun je geen NHG-hypotheek krijgen. Er zijn 2 soorten taxaties mogelijk. Een gevalideerde taxatie en een niet gevalideerde taxatie. Voor een hypotheekaanvraag is een gevalideerd taxatierapport nodig. Voor een waarde vaststelling, of bij bezwaar tegen een WOZ-beschikking, is een niet gevalideerde taxatie voldoende. Ook in andere situaties volstaat een niet gevalideerd rapport. Een gevalideerde taxatie wordt meestal gevalideerd door het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Alle geldverstrekkers accepteren een NWWI-taxatierapport.

Om een hypotheek voor een huis aan te kunnen vragen, moet je het laten taxeren. Zonder taxatierapport kun je geen NHG-hypotheek krijgen. Er zijn 2 soorten taxaties mogelijk. Een gevalideerde taxatie en een niet gevalideerde taxatie. Voor een hypotheekaanvraag is een gevalideerd taxatierapport nodig. Voor een waarde vaststelling, of bij bezwaar tegen een WOZ-beschikking, is een niet gevalideerde taxatie voldoende. Ook in andere situaties volstaat een niet gevalideerd rapport. Een gevalideerde taxatie wordt meestal gevalideerd door het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Alle geldverstrekkers accepteren een NWWI-taxatierapport.

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld.

Het NWWI staat voor kwalitatief goede en objectieve taxaties. Alle taxateurs werken op een uniforme, digitale werkwijze. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, zijn aangesloten bij het NWWI. Door deze voortdurende controle van taxaties en taxateurs is de kwaliteit van een NWWI taxatie gegarandeerd.

Ja, alle geldverstrekkers in Nederland accepteren een taxatierapport welke door het NWWI is gevalideerd. Inmiddels stellen nagenoeg alle geldverstrekkers een door het NWWI gevalideerd taxatierapport, zelfs ook voor niet NHG-financieringen, verplicht.

Het NWWI is in 2009 opgericht met als belangrijk doel om geldverstrekkers, intermediairs en consumenten inzicht te bieden in de wijze waarop de waarde van woningen is vastgesteld. Door betrokkenen meer zekerheid te bieden over hoe de waarde tot stand is gekomen wordt bijgedragen aan het voorkomen van taxatiefraude.

Het WEW (uitvoerder van de NHG) heeft vastgesteld dat vanaf 1 januari 2010 een taxatierapport voor de financiering van een NHG-hypotheek uitsluitend mag worden geaccepteerd als deze door één van de door de WEW erkende instituten is ‘gevalideerd’. Valideren betekent in deze dat wordt gecontroleerd of de taxateur én de taxatierapporten voldoen aan de strenge kwaliteitseisen zoals deze door de WEW zijn voorgeschreven.  

Een taxatierapport is een belangrijk instrument bij risicobeheersing voor zowel consument als financier. En juist in deze tijd is een juiste en volledige onderbouwing van een getaxeerde waarde voor alle betrokkenen van groot belang. Het moeten laten valideren van een taxatierapport zorgt ervoor dat het bij een taxatierapport weer gaat om de juiste onderbouwing van de waarde en de risico’s en dat dit niet alleen een administratieve noodzakelijkheid is voor de haalbaarheid en acceptatie van de hypotheek.

Het NWWI geeft de consument inzicht in de wijze waarop de waarde van zijn woning is vastgesteld. In het taxatierapport van het NWWI is een uitgebreide onderbouwing en toelichting door de taxateur opgenomen. Daarnaast zijn er verplicht zes relevante foto’s van de woning vastgelegd. Het gebruik van verschillende modelwaarden garandeert een hogere kwaliteit van het taxatierapport. De consument krijgt een professioneel, overzichtelijk en goed onderbouwd taxatierapport dat voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Nee. Het NWWI is een stichting zonder winstoogmerk. Het NWWI verdeelt ook geen opdrachten aan taxateurs maar laat de keuze over aan de consument of intermediair.

Het nwwi onderscheidt zich op een aantal punten van commerciële taxatie- en validatiebureaus:

  • Het NWWI is een stichting zonder winstoogmerk
  • Indien een vooraf opgegeven gewenste waarde vermeld wordt, wat in strijd is met de EVS-regelgeving (Europese Validatie Standaard), zal het NWWI dit melden richting geldverstrekkers
  • Het NWWI meldt geldverstrekkers geconstateerde belangenverstrengeling
  • Het NWWI draagt bij aan het voorkomen en opsporen van frauduleuze taxatierapporten en is gesprekspartner bij fraudeprojecten vanuit o.a. het Ministerie van Justitie
  • Het NWWI wil bijdragen aan betere positionering en imago van de taxateur in de financiële wereld
  • Het NWWI maakt geen prijsafspraken en wijst geen opdrachten aan taxateurs toe

De taxateur werkt binnen een vastgesteld werkgebied. Wanneer je bij de taxateur hebt aangegeven dat je specifiek een NWWI-rapport wilt, zal de taxateur de taxatieopdracht accepteren en geeft hij vervolgens bij het NWWI aan welke woning getaxeerd gaat worden.

Voor elke woning worden modelwaarden opgevraagd. Deze waarden zijn gebaseerd op een vergelijking met andere objecten (woningen). De taxateur maakt vervolgens het taxatierapport op en verklaart hierin op basis van zijn eigen expertise én lokale kennis de afwijking tussen de getaxeerde waarde en de (door het NWWI aangeleverde) modelwaarden. Daarbij dienen altijd minimaal 6 referentieobjecten te worden toegevoegd en toegelicht. Op deze wijze maakt de taxateur inzichtelijk hoe zijn taxatiewaarde tot stand is gekomen. De rapporten worden ter beoordeling aan het NWWI voorgelegd.  

De taxateur ontvangt na controle ofwel direct een digitale handtekeningcode ofwel hij ontvangt een verbetervoorstel en dient zijn rapport na aanpassing ter beoordeling opnieuw naar het NWWI te zenden. De door het NWWI gecontroleerde en akkoord bevonden taxatie wordt vervolgens geregistreerd in een centrale database en is door alle betrokkenen in te zien.

Bron: NWWI