Aankoop taxatie

Bijna iedere woning die aangekocht en vervolgens gefinancierd wordt, moet getaxeerd worden voor de bank waar u de hypotheek gaat sluiten.

Helaas gebeurd dit vaak achteraf nadat de woning definitief is aangekocht en er niets meer veranderd kan worden omdat de koopoverenkomst is getekend. U zit dan vervolgens met de gebakken peren. Enkele voorbeelden uit de praktijk hiervan zijn; te duur gekocht, bouwkundige gebreken, vervuilde grond, een bestemmingsplan die toelaat dat ze tegenover uw aanstaande woning een flat gaan bouwen van 10 hoog. Om deze problemen te voorkomen is het verstandig om DW Makelaardij in te schakelen als u bijna zeker weet dat u de woning wil gaan kopen.

Onze makelaar geeft u tijdens de bezichtiging namelijk een inzicht in de reële waarde, de bouwkundige staat, de privaat- en publiekrechtelijke aspecten van de aan te kopen woning en tips inzake de onderhandeling. U ontvangt tevens een taxatierapport die u later kunt gebruiken voor uw financiering. De afwikkeling en de onderhandeling met de verkoper of verkopende makelaar moet u zelf doen maar dan bent u inmiddels wel goed geïnformeerd.

De aankoop taxatie is een verstandige keuze. Een taxatie heeft u toch nodig, alleen doet het u het nu voor het tekenen van de koopovereenkomst.

Dus kortom voldoende reden om DW Makelaardij in te schakelen. U kunt dan namelijk in uw beslissing om de woning al dan niet te kopen, de mening en ervaring van een professional meenemen. Hierdoor staat u sterker in de onderhandeling.

De kosten hiervan bedragen € 477,95 inclusief BTW voor woningen en € 513,- voor appartementen (i.v.m. onderzoek VvE)

Wat houdt de aankooptaxatie in:

  • maken van een afspraak met verkoper of verkopend makelaar
  • samen met u de woning bezichtigen
  • visueel beoordelen van de bouwkundige staat
  • het wijzen op de voor- en nadelen m.b.t. locatie, buren, ligging etc.
  • onderzoek naar erfdienstbaarheden, bodemgegevens, bestemmingsplannen en vereniging van eigenaren
  • taxatiewaarde van het object vaststellen, advies m.b.t. het openingsbod en de onderhandelingsstrategie
  • opstellen taxatierapport

Afspraak maken